‘Arada’ Hikâye

Yazar: A. Cüneyt Issı
ISBN: 978-605-9755-20-7
Sayfa Sayısı: 128
Ebat: 13,5×21 cm
Kağıt Kalitesi: 70 gr. Enso
Kapak Cinsi: Amerikan Cilt
Dil: Türkçe
Fiyatı: 12 TL
Çıkış Tarihi: Mayıs 2016
Basım Bilgisi: 1. Baskı
Kategori: Edebiyat / İnceleme

“Alaattin'in Sihirli Lambası”nda cin, Alaattin’in lambayı yumuşak bir şekilde okşamasıyla ortaya çıkar. Bazı masallarda ise kahraman, engelleri iyilik ettiği birinin verdiği siyah ve beyaz renkli iki kılı birbirine sürtünce beliren cin sayesinde aşar. Besbelli, nesnenin (lamba) okşanması ya da farklı renkte iki kılın (zıtlık) birbirine sürtülmesi bir enerji doğuruyor. Masallardaki formeli böyle anlamlandırdığımızda, bunun hayatın ve insanın olduğu gibi, hikâyenin de yordamına işaret ettiği söylenebilir.
Gerçek hayatta da sistem aynı şekilde işliyor. Hayatımız ve mizacımız, etrafımızla, kendimizle kurduğumuz çeşitli ilişkiler ağında örülüyor. Köktürk yazıtlarında insanoğlunun hikâyesinin mekânının yerle gök arası; yani “ikin ara”da olduğu söylenir. “Nâgehan bir şâra vardım/ Ol şârı yapılır buldum/Ben dahî bile yapıldım/Taş ü toprak arasında” dizelerinde Hacı Bayram Veli, “Her şey arada” diyen Behçet Necatigil, hep sonsuzca çoğalma imkânına sahip bu ara’ya odaklanıyor.
Arada Hikâye, Sait Faik, Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra, Mustafa Kutlu gibi modern Türk hikâyesinin önemli isimlerinden seçilmiş bazı hikâyelerde ve Nazan Bekiroğlu’nun İsimle Ateş Arasında adlı romanında hikâyeyi nesne, olay, dil ve üslup, tarih ve toplum, hatta efsane ile hayat arasında arama çabası gibi değerlendirilmelidir.

A. Cüneyt Issı; 02. 02. 1971 Ordu/Korgan’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini ilçesinde tamamladı. 1989’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’nü kazandı. 1993’te, adı geçen üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans eğitimine başladı ve 1994 Ağustos’unda Araştırma Görevlisi oldu. 1996’da “Mehmet Rauf’un Edebiyat ve Tenkit Makaleleri Üzerine Bir İnceleme” adlı teziyle Yüksek Lisansını tamamladı ve aynı yıl, doktora eğitimine başladı. 2002’de “Fahri Celal Göktulga, Hayatı, Sanatı ve Eserleri” adlı çalışmasıyla Yeni Türk Edebiyatı ABD’da ‘Bilim Doktoru’ ünvanını aldı. 2002 Aralık’ında Gazi Üniversitesi Kırşehir Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde başladığı ‘Dr. öğretim görevlisi’ vazifesini, Kasım 2005’ten 2009 yılı Haziran’ına kadar Yrd. Doç. Olarak, 2009 Haziran’ından itibaren ise Doçent ünvanıyla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde sürdürdü. 2013 Temmuz’unda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne geçti. Halen burada öğretim üyesidir.
Ahmet Cüneyt Issı’nın Yedi İklim, Dergâh, Hece, Türk Edebiyatı, Türk Dili, Hürriyet-Gösteri, Tarih ve Toplum, Bilig gibi dergilerde yayınlanmış makaleleri; editörlüğünü Dinçer Eşitgin’le yaptığı Prof. Dr. Celâl Tarakçı Armağanı, Prof. Dr. Mustafa Özbalcı Armağanı adlı iki ‘armağan kitap’ çalışması; Hayat ve İnsan’ın Sokak’larında: Bahaeddin ÖZkişi’nin Öykücülüğü, Fahri Celâl’in Hikâyeciliği: II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Taşan Duyarlılık, Edebiyatı Dipte(n) Kuşatmak adlı telif kitapları yayınlanmıştır.