Bektaşi Nefesleri

Yazar: Derviş Ruhullah
Hazırlayan: Fahri Maden
ISBN: 978-605-84992-0-1
Sayfa Sayısı: 128
Ebat: 13,5×21 cm
Kağıt Kalitesi: 70 gr. Enso
Kapak Cinsi: Amerikan Cilt
Dil: Türkçe
Fiyatı: 12 TL
Çıkış Tarihi: Kasım 2014
Basım Bilgisi: 1. Baskı
Kategori: Şiir

Bektaşilik Anadolu’dan Balkanlara uzanan geniş coğrafyada XIII. yüzyıldan günümüze yaşamaya devam etmiştir. Bunda dilden dile, gönülden gönüle dolaşan nefeslerin büyük yeri vardır.
Bektaşi Nefesleri tekkeler saz eşliğinde okunan nükteli ve zarif manzumelerdir. Nefeslerin ana teması insandır. İnsanın yeryüzündeki varlıklar içinde en yüce mahluk oluşu ve ilahi bir yanının bulunuşu bunun temel sebebidir. Bektaşiliğin inanç ve düşünce sistemini yansıtan Nefesler adeta Bektaşiliğe mahsustur. Bektaşiler bu şiirlere Allah’ın ilhamı ile söylendiğine inandıkları için “Nefes” adını vermişlerdir.
Derviş Ruhullah rumuzunu taşıyan Ahmet Rıfkı Baba tarafından bir araya getirilen bu Bektaşi Nefesleri Hatâi, Pir Sultan Abdal, Kaygusuz Abdal, Kazak Abdal, Perişan Baba, Mehmet Ali Hilmi Dedebaba, Türabi Baba, Rıza Tevfik gibi Bektaşi babaları tarafından söylenmiştir. Ayrıca bu eserde Ahmet Rıfkı Baba’ya ait dört adet Nefes de bulunmaktadır.
1924 tarihini taşıyan Bektaşi Nefesleri günümüz harflerine aktarılarak eski yazı bilmeyen yeni nesillerin bunları terennüm etmeleri amaçlanmıştır.

Derviş Ruhullah; Ahmet Rıfkı 1884-1935) Derviş Ruhullah ve Ruhî mahlaslarını kullanan yazarın asıl adı Ahmet Rıfkı’dır. II. Meşrutiyet devrinin şair, roman ve hikaye yazarı olan Ahmet Rıfkı aynı zamanda araştırmacı bir kimliğe de sahiptir. Tıp eğimi de alan Ahmet Rıfkı, II. Abdülhamit’e muhalifliği sebebiyle bu eğitimini tamamlayamamış, 1913 yılında Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesi olayında sürgüne gönderilmiştir. Yedi yıllık sürgünün ardından İstanbul’a dönmüştür. Milli Mücadele’ye destek vermediği için 1922’de yurt dışına çıkartılmıştır. Bir süre Mısır’da ikamet ettikten sonra İskeçe’ye yerleşmiş ve orada vefat etmiştir. Edebiyat dünyasında Alemdar, Eşref, Eşek, Karagöz vs. mizah dergilerinde yayınlanan şiir ve nesirleriyle tanınmıştır. Ancak onun asıl şöhreti Bektaşiliğe intisap edip “Baba” payesi alması iledir. Edebiyat çevrelerinde Sakallı Rıfkı olarak da bilinen Ahmed Rıfkı, Bektaşi Babası olarak nefesler söyleyip yazmıştır.

Kategori: