Düşünce ve Dil

Yazar: Lev S. Vygotsky
Çevirmen: Burak Erdoğdu
Orjinal Adı: Thought and Language
ISBN: 978-605-9755-00-0
Sayfa Sayısı: 128
Ebat: 13,5×21 cm
Kağıt Kalitesi: 70 gr. Enso
Kapak Cinsi: Amerikan Cilt
Dil: Türkçe
Fiyatı: 00 TL
Çıkış Tarihi: Yakında
Basım Bilgisi: 1. Baskı
Kategori: Psikoloji
Dizi: Prorenus

İnsanın sosyalleşmesinde dilin üzerinde ısrarla duran Lev Vygotsky, insanı sosyal bir hayvan olarak görür. Soyut olan düşüncenin somut hale gelmesi ve kişiden kişiye aktarılması en etkin şekilde dil ile sağlanmaktadır. Yazar Düşünce ve Dil’de çocuğun konuşması, çocuk düşüncesi hakkındaki görüşler, dil gelişimi ile ilgili teoriler, düşünce ve konuşmanın genetik kökenleri, düşüncelerin kelimelerle arasındaki ilişkiler gibi pedagojik meselelere değinir.
Yazar, dili yalnızca sembol ve kelimelerden ibaret kabul etmez; iletişim kurmaya yarayan tüm araçları dilin içerisinde yorumlar. Ona göre düşünce dili, dil düşünceyi şekillendirmektedir. Bu iki kavram zaman zaman birbirine evrilir. İnsanların düşünce yapıları ile dili kullanma biçimleri arasında yadsınmayacak, hatta tüm ayrıntılarıyla incelenmesi gereken yakın bir ilişki vardır. Dilimizi kullanma becerimizin gelişimi düşünme şeklimize, dolayısıyla da düşünme yeteneğimize katkı sağlamaktadır. Lev Vygotsky, dil gelişiminin bilinç yapımıza sağladığı katkıları detaylı bir şekilde incelemiş, konuya dair yetkin teoriler üretmiştir.
Düşünce ve Dil, yazarın dil eğitimi konusundaki görüşlerini temel alarak insanın sosyal olgunlaşma sürecinin hızlandırılıp güçlendirilmesini hedef alan bilimsel bir kaynak eser niteliği göstermekte.

Kategori: