Mikro Eleştiri

Alt Başlık: Kuram / Uygulama
Editörler: Bilgin Güngör / Hasan Sakın
ISBN: 978-605-9755-40-5
Sayfa Sayısı: 96
Ebat: 13,5×21 cm
Kağıt Kalitesi: 70 gr. Enso
Kapak Cinsi: Amerikan Cilt
Dil: Türkçe
Fiyatı: 12 TL
Çıkış Tarihi: Nisan 2017
Basım Bilgisi: 1. Baskı
Kategori: Edebiyat / İnceleme

Bugün, herhangi bir edebi metni eleştiri söylemi çerçevesinde değerlendirebilmek için elimizin altında pek çok metot vardır. Gerektiğinde eserin dışsal (sosyolojik, psikolojik, iktisadi, siyasi vs.) ve içsel (yapısal, stilistik vs.) bağıntılarını incelemek için bu her bir metodu istenilen şekilde kullanabilme olanağına sahibizdir. Fakat bu metotların her biri, çalışmamızın “Kuram” kısmında da ele aldığımız gibi, edebi eserlerin genel boyutlarını, yani “makro yön”lerini ele almaya yönelik olarak “kurgulanmış”tır. Edebi eserlerin detay kısımları veya “mikro yön”leri ise çoğunlukla ya görmezden gelinir ya da çok kısa birkaç genellemeci cümle ile geçiştirilir. Tam da bu noktada, detaylara (“mikro yön”lere) odaklanmayı amaç edinen ve böylelikle edebi eserlerin zenginliklerini ortaya çıkarma yolunda çaba gösteren bir metoda ihtiyaç doğar. İşte bu eserde sunduğumuz ve “mikro eleştiri” adını verdiğimiz eleştiri metodu da bu ihtiyaca bir cevap verme niyetindedir.

Bilgin Güngör; 1989’da İstanbul’da doğdu. 2011’de Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans; 2014’te aynı üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yine aynı enstitüde Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora yapıyor. 2011’den bu yana edebiyat ve sanat üzerine çeşitli araştırmalarda bulunan ve yazılarıyla röportajları Türkiyat Mecmuası, ASOS Journal, Dede Korkut, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Şiiri Özlüyorum, Karabatak, Kurşun Kalem, Aşiyan, Patika, Yedi İklim, Hece Öykü, Mahur Beste gibi dergilerde yayımlanan yazarın Edebiyat Eleştirisi: Kuram-Uygulama (Şule Yayınları, 2015) adıyla da bir kuramsal çalışması mevcuttur.

Hasan Sakın; 1988’de Tunceli’de doğdu. 2011’de Uludağ Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans; 2016’da Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda doktora yapıyor.