Modern Devlette Bilimin Yeri

Yazar: Karl Pearson
Çevirmen: Burak Erdoğdu
Orjinal Adı: The function of Science in the Modern State
ISBN: 978-605-9755-30-6
Sayfa Sayısı: 80
Ebat: 13,5×21 cm
Kağıt Kalitesi: 70 gr. Enso
Kapak Cinsi: Amerikan Cilt
Dil: Türkçe
Fiyatı: 10 TL
Çıkış Tarihi: Mart 2017
Basım Bilgisi: 1. Baskı
Kategori: Düşünce / Bilim
Dizi: Prorenus

Çağdaşlaşma yolunda varlığını korumak amacını güden her devlet bilime önem vermek zorunda. Bu gerçekten yola çıkıldığında bilim insanlarının birer hazine olduklarını kabul etmek ve onaylamak demektir Modern Devlette Bilimin Yeri'ni belirlemek.
Bilim ve siyaset binlerce yıldır kendi eksenlerinde döner durur. Kimi zaman düşman, kimi zaman dost olan bu ikilinin ortak bir hedefi vardır: İnsanı insan kılmak. İnsanı insanlaştırmak.
Çağımızda modernlik sorgulanırken bilimin erdemleri övülür, yücelerde yer verilir ona. Ateşin keşfinden atomun parçalanmasına kadar, tekerleğin icadından uzay araçlarının inşasına kadar gerçekleştirilen tüm bilimsel faaliyetler insanlığı refah üzere yaşatmayı hedeflemiştir. Modern Devlette Bilimin Yeri insanın doğa karşısındaki galibiyetini açıklar nitelikte bir eser.

Karl Pearson; 27 Mart 1857 tarihinde Londra'da doğmuştur. Modern istatistiğin kurucularından sayılan İngiliz bilim insanıdır. Londra Collage Üniversitesi ve Gresham College'de uygulamalı matematik ve mekanik profesörlüğü yaptı. 1892'de ilk önemli eserlerinden olan “The Grammer of Science (Bilimler Grameri) adlı eseri kaleme aldı.
1890'lı yıllardan itibaren matematik ve istatistiğin biyolojiye uygulanmasıyla ilgilendi ve bu konuya ilişkin çalışmalarını Mathematical Contributions to The Theory of Evoluation (Evrim Teorisine Matematik Katkılar) adı altında topladığı çok sayıda makale aracılığıyla açıkladı.
1902 yılında Cambridge'de kurmuş olduğu Biometrica adlı dergi günümüzde de istatistik teori ve uygulamalarında dünyada en ileri gelen dergilerdendir. 1907'de Francis Galton Laboratuvarının yönetimini üstlenen Pearson, istatistik alanında kendi adını taşıyan birçok metot geliştirmiştir. Bölünmelerin asimetrilerinin derecesini ölçmede kullanılan Pearson Asimetrik Katsayıları ve matematik ile istatistikte kullanılan Pearson Kanunları bu metotlardan bazılarıdır.
1911 yılında Univercity College London Üniversitesi’nde dünyanın ilk istatistik bölümünü kurdu. 27 Nisan 1936'da ölen Karl Pearson'ın yüzden fazla eseri bulunmaktadır.