Muhibban

Yazar: Fahri Maden
ISBN: 978-605-9755-28-3
Sayfa Sayısı: 300
Ebat: 21×29,7 cm
Kağıt Kalitesi: 70 gr. 1. Hamur
Kapak Cinsi: Amerikan Cilt
Dil: Türkçe
Fiyatı: 00 TL
Çıkış Tarihi: Ekim 2016 (Satış dışı)
Basım Bilgisi: 1. Baskı
Kategori: Araştırma / Tasavvuf

Sınırlı sayıda kütüphaneler için yayınlanmıştır, satışı yapılmamaktadır.

XX. yüzyılın başlarında II. Meşrutiyet’in ilanıyla tasavvuf kültürünün topluma aktarılmasında haftalık, on beş günlük veya aylık dergi yayınlama yolu açılmıştır. Meşrutiyet’in getirdiği serbestlik sayesinde mutasavvıflar neşrettikleri dergi ve gazetelerle fikirlerini duyurma imkânına kavuşmuşlardır. Sözünü ettiğimiz dönemde tasavvuf eksenli faaliyet gösteren dergilerden biri de Muhibban’dır.
Muhibban dönemin renkli şahsiyetlerinden Hacıbeyzâde Ahmet Muhtar Bey tarafından 5 Eylül 1909 tarihinde yayın hayatına atılmıştır. İki dönem halinde üç yıl neşredilmiştir. Dergi yayın ilkeleri olarak halkın anlayacağı bir dille yayın yapmayı benimsemiş ve dergide yazısının yayınlanmasını isteyecek yazarlara sade bir Türkçeyle yazmaları gereği duyurulmuştur. Muhibban dergisi genel olarak bütün tarikatlardan bahsederken özellikle Bektaşilik tarikatına vurgu yapmış kardeşlik, birliktelik ve insaniyet gibi kavramlar üzerinde durarak insanlar arasında din, dil ve ırk ayrımı gözetilmemesi yolunda telkinlerde bulunmuştur.
Bu çalışma ile II. Meşrutiyet yıllarında yayınlanmış bir tasavvuf dergisi olan Muhibban günümüz harflerine transkrip edilerek yeni nesillere ulaştırılmak istenmektedir.

Fahri Maden; 1979 yılında Gerze/Sinop’ta doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Sinop’ta aldı. 2000 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede başladığı yüksek lisans eğitimini 2004 yılında tamamladı. Daha sonra Gazi Üniversitesi’nde doktora eğitimine başladı. Bektaşî Tekkelerinin Kapatılması (1826) ve Bektaşîliğin Yasaklı Yılları adlı doktora tezini hazırlayarak 2010 yılında doktor unvanını aldı. 2004 yılından itibaren İnsanca dergisinde yazarlık yapmaya başladı. Halen Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi olan yazarın hazırladığı on iki eseri ile pek çok makalesi bulunmaktadır.