Tarihin İzdüşümleri

Yazar: Fahri Maden
ISBN: 978-605-5676-39-1
Sayfa Sayısı: 172
Ebat: 13,5×21 cm
Kağıt Kalitesi: 60 gr. Enso
Kapak Cinsi: Amerikan Cilt
Dil: Türkçe
Fiyatı: 16 TL
Çıkış Tarihi: Eylül 2011 (Satış dışı)
Basım Bilgisi: 1. Baskı
Kategori: Araştırma / İnceleme

Doğrusu tarih beni hep şaşırtmıştır. Çünkü en az doğa kadar canlı, okyanuslar kadar hırçın ve değişkendir tarih. Ondan kaçmanız, sığınacak dehlizler aramanız boşunadır. Tarihi yeniden düşünmelisiniz. Sokrates’in sesiyle başlamalısınız düşünmeye: “Bildiğim bir şey varsa, o da hiçbir şey bilmediğimdir.” Ya da Herakleitos’un hikmet damlalarıyla: “Bir nehrin sularında iki defa yıkanamazsınız.” Tarihte böyledir aslında. Bir tarihi belgenin satırlarında her zaman aynı safiyette dolaşamazsınız. Tarih bazen sisli puslu camların arkasına gizlenir. Belli belirsiz şekillerde görüyorsanız da tarif edemezsiniz onu. Ya camları kırıp indirmeli ya da silmeli ve parlatmalısınız. Bazense tarihi olaylar çatlamış bir aynaya yansıyan suretler gibi farklılık ve çeşitlilik de arz edebilir. Böyle durumlarda iş tarihçiye düşer. Zira bir tarihçinin topluma verebileceği, geçmişin dedikodusundan başka, çok azığı olmalıdır heybesinde. Tarihçi fikir işçisi olmalıdır ve tefekkür denizinden inciler çıkartabilmelidir.
İşte Tarihin İzdüşümleri böyle bir düşüncenin ürünü olarak ortaya çıktı. Çok cüretkar ve iddialı bir üslupla yazılmış yazılardan oluşan bu eserde Osmanlı tarihinden başlayarak yakın tarihe ve tarihten kaynaklanan güncel meselelere değinilmektedir. Yazarın temennisi tarihin tekerrür etmemesi yönündedir. Ancak kitabın sayfaları arasında ilerledikçe geçmişte yaşanan tarihi hadiselerin ne kadarda bugüne benzediğine şaşırarak şahit olacaksınız.

Fahri Maden; 1979 yılında Gerze/Sinop’ta doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Sinop’ta aldı. 2000 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede başladığı yüksek lisans eğitimini 2004 yılında tamamladı. Daha sonra Gazi Üniversitesi’nde doktora eğitimine başladı. Bektaşî Tekkelerinin Kapatılması (1826) ve Bektaşîliğin Yasaklı Yılları adlı doktora tezini hazırlayarak 2010 yılında doktor unvanını aldı. 2004 yılından itibaren İnsanca dergisinde yazarlık yapmaya başladı. Halen Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi olan yazarın hazırladığı on iki eseri ile pek çok makalesi bulunmaktadır.